zamknij to okno
Portale internetowe Wydawcnictwa Trendy sp. z o.o. korzystają z ciasteczek COOKIES w celu poprawnego działania statystyk GOOGLE oraz BIZON MEDIA dostarczających reklamy. Jeśli nie zgadzają się Państwo na zostawianie ciasteczek przez GOOGLE ANALYTICS prosimy o wyłączenie obsługi ciasteczek w konfiguracji Państwa przeglądarki stron internetowych i dalszą wizytę na stronie.

MENU   START WYDAWCA REDAKCJA ARCHIWUM  
Szukaj

WYSZUKIWARKABAZY PRAWA
PRAWO KRAJOWE
PRAWO UE

Skutki podatkowe zwrotu wyeksportowanego towaru

Problem
W czerwcu spółka dokonała sprzedaży eksportowej. Ponieważ w tym samym miesiącu otrzymała wymagane dokumenty, wykazała tę transakcję ze stawką 0 proc. i rozliczyła w deklaracji VAT-7. W sierpniu nastąpił zwrot towaru. Czynność ta została udokumentowana fakturą korygującą.

Pytanie
Czy gdy podatnik wykazał w deklaracji za czerwiec zwrot podatku w terminie 60 dni, to do tej sytuacji będzie miał zastosowanie art. 87 ust. 8 ustawy o VAT?
W art. 2 pkt 8 ustawy z 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz.U. nr 54, poz. 535 ze zm.) zdefiniowano pojęcie eksportu towarów – to potwierdzony przez urząd celny, określony w przepisach celnych, wywóz towarów z terytorium kraju poza terytorium Wspólnoty w wykonaniu czynności określonych w art. 7 ust. 1 pkt 1–4 ww. ustawy, jeśli wywóz dokonany jest przez:
a) dostawcę lub w jego imieniu, lub
b) nabywcę mającego siedzibę poza terytorium kraju, lub na jego rzecz.
Konsekwencją uznania danej czynności za sprzedaż eksportową jest zastosowanie do tej czynności (po uwzględnieniu pewnych warunków) stawki 0 proc. oraz uprawnienie do otrzymania zwrotu nadwyżki podatku naliczonego nad należnym na rachunek bankowy w terminie 60 dni.
Powołany w pytaniu przepis odnosi się natomiast do sytuacji zwrotu wyeksportowanego towaru, gdy podatnik otrzymał zwrot różnicy podatku z tytułu eksportu, a następnie całość lub część tego towaru powróciła do podatnika. Ma on wtedy obowiązek zwrócić otrzymaną różnicę podatku. Przepis art. 87 ust. 8 ustawy o VAT został stworzony w celu uniknięcia wykazywania fikcyjnych transakcji eksportowych w celu otrzymania zwrotu w terminie wcześniejszym.
Z przytoczonego uregulowania wynika, że podatnik ma obowiązek – po spełnieniu określonych warunków, zwrócenia kwoty różnicy, gdy:
– kwota otrzymanego zwrotu wynika z eksportu oraz
– towar powrócił na terytorium RP (powyższe nie dotyczy sytuacji, gdy towary zostaną zwrócone, ale nie wrócą na terytorium Polski).
Nie ma natomiast znaczenia, czy zwrócono całość, czy tylko część towaru. Każdy więc zwrot wymaga ustalenia, czy została wypełniona dyspozycja art. 87 ust. 8 ww. ustawy. Jeśli spełnione zostaną wszystkie przesłanki, należy dokonać proporcjonalnego (w odniesieniu do wartości) zwrotu. Oczywiście gdy nie jest to jedyna przesłanka otrzymania zwrotu, proporcję należy zastosować do tej kwoty, która dotyczy otrzymania zwrotu w związku z eksportem.
Podatnik otrzyma bowiem zwrot w terminie 60 dni, gdy:
– podatek naliczony wynika z nabycia towarów lub usług, które na podstawie przepisów o podatku dochodowym zaliczane są przez podatnika do środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych podlegających amortyzacji,
– kwota ta jest powiększona o 22 proc. obrotu podatnika opodatkowanego stawkami niższymi niż 22 proc.,
– na umotywowany wniosek kwota ta wzrasta, jeśli jest to uzasadnione sezonowością produkcji lub wykonywanych usług albo sezonowością skupu produktów rolnych.
Gdy zwrot dotyczył zarówno eksportu, jak i np. wewnątrzwspólnotowej dostawy towarów, może zaistnieć sytuacja, że podatnik niezależnie od tego, czy wykazałby sprzedaż eksportową, miałby uprawnienie do otrzymania zwrotu w terminie 60 dni. W takiej sytuacji art. 87 ust. 8 ustawy o VAT nie ma zastosowania, gdyż zwrot odnosi się do innych transakcji i podatnik otrzymałby go w tym samym terminie, nawet gdyby w danym miesiącu nie wykazał sprzedaży eksportowej. W sytuacji kumulacji uprawnień do zwrotu należy więc badać, w jakim stopniu sprzedaż eksportowa miała wpływ na wysokość zwrotu otrzymanego w czasie 60 dni. Istotne znaczenie mają wartości, które widnieją w deklaracji VAT-7 za miesiąc, w którym otrzymano zwrot różnicy podatku. Jednak w sytuacji, gdy wykazany eksport ma wpływ na termin otrzymania zwrotu, podatnik będzie musiał zastosować art. 87 ust. 8 ustawy o podatku od towarów i usług.

GABRIELA MOSTOWIECKA

Podstawa prawna

art. 87 ust. 8, art. 2 pkt 8 ustawy z 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz.U. nr 54, poz. 535 ze zm.).

Treść artykułu dotyczy stanu prawnego obowiązującego w czasie opublikowania go w piśmie.
VAT i Akcyza
WYBRANY NUMER: 9-10/2007
DATA WYDANIA: 0000-00-00

Pytania czytelników

Czy korekta po dokonaniu aportu jest konieczna?
Żona rolnika ryczałtowego podatnikiem VAT
Procedura uproszczona w wewnątrz- wspólnotowych transakcjach trójstronnych
Jaka stawka VAT na usługę w domu opieki społecznej
Jednorazowa sprzedaż a obowiązek instalacji kasy fiskalnej
Darowizna a VAT

Ekspert wyjaśnia

Użytkowanie a VAT
Kolejna kasa
Dwóch nabywców
Interpretacje Ministra Finansów w sprawie VAT
Księgowanie przychodów u vatowca

Komentarze

Eksport pośredni - obowiązki dokumentacyjne
Posiłki profilaktyczne a VAT
Praktyczne aspekty prowadzenia składów podatkowych
Kupiłeś samochód na terytorium Wspólnoty - zażądaj zwrotu nadpłaconej akcyzy

Poseł pyta - minister odpowiada

Nie będzie nowego podatku od samochodów
Wyższy limit dla taksówkarzy nie jest potrzebny

Cykl - Opodatkowanie usług

Użyczenia
Zasady ogólne i transport krajowy (cz. 1)

Aktualności

Akcyza na węgiel i koks dopiero od 2012 roku
Czy będą preferencyjne stawki VAT na książki?
Urzędy nie powinny naliczać podatku
Gigantyczne oszustwa dotyczące VAT w Unii Europejskiej

Egzamin na doradcę podatkowego

VAT - (25 i 26)

Cykl - Leksykon

Miejsce świadczenia usług - art. 27 ustawy o VAT (cz. 3)

Cykl - Kompendium

VATOTEKA miesiąca (2)
Hotelarz    Rynek Turystyczny     Restauracja    Polski Jubiler
Wydawnictwo TRENDY | Polskie Wydawnictwa Specjalistyczne ProMediaZapoznaj się z naszym portalem pisma branżowego Hotelarz