zamknij to okno
Portale internetowe Wydawcnictwa Trendy sp. z o.o. korzystają z ciasteczek COOKIES w celu poprawnego działania statystyk GOOGLE oraz BIZON MEDIA dostarczających reklamy. Jeśli nie zgadzają się Państwo na zostawianie ciasteczek przez GOOGLE ANALYTICS prosimy o wyłączenie obsługi ciasteczek w konfiguracji Państwa przeglądarki stron internetowych i dalszą wizytę na stronie.

MENU   START WYDAWCA REDAKCJA ARCHIWUM  
Szukaj

WYSZUKIWARKABAZY PRAWA
PRAWO KRAJOWE
PRAWO UE

Współodpowiedzialność za długi małżonków takűe przy rozdzielności majątkowej

Rada Ministrów na posiedzeniu 8 maja br. przyjęła projekt ustawy o zmianie ustawy - Prawo upadłościowe i naprawcze oraz ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym. Jedną z najważniejszych zmian jest możliwość ogłoszenia upadłości prywatnych szkół wyższych. Projekt zakłada ponadto, że przedsiębiorcy, którzy są zadłużeni przejściowo i w niewielkim stopniu, będą mogli przeprowadzić postępowanie naprawcze.

Zgodę na to będzie wydawał sąd na wniosek dłużnika, po oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości. Projekt noweli zabezpiecza prawa wierzycieli, których wierzytelności są sporne. Chroni też wierzycieli, gdy małżonkowie zdecydują się na rozdzielność majątkową przed ogłoszeniem upadłości. Oznacza to, że mimo rozdzielności majątkowej małżonkowie będą ponosili współodpowiedzialność za długi jednego z nich. Będzie to także dotyczyć osób rozwiedzionych i żyjących w separacji.

Projekt nowelizacji przewiduje również, że sąd drugiej instancji w ciągu miesiąca będzie musiał rozpatrzyć zażalenie dotyczące ogłoszenia upadłości. Ma to znacznie przyspieszyć postępowanie, gdyż obecnie sąd nie ma na to ściśle wyznaczonego terminu. Uchylenie postanowienia o ogłoszeniu upadłości przez sąd drugiej instancji nie będzie skutkować unieważnieniem dotychczasowych czynności procesowych i zwrotem majątku dłużnikowi.Treść artykułu dotyczy stanu prawnego obowiązującego w czasie opublikowania go w piśmie.
Fiskus
WYBRANY NUMER: 9-10/2007
DATA WYDANIA: 0000-00-00

Komentarze

Mniejsze dochody z akcyzy do budżetu

Aktualności

Współodpowiedzialność za długi małżonków takűe przy rozdzielności majątkowej
Syndyk tylko z licencją
Wyższe kary za wykroczenia
E-deklaracje na podatek transportowy

VAT

Przychody biura rachunkowego a VAT
Dostawa towarów przez organy egzekucyjne
Europejskie regulacje VAT ignorują rozwój mediów cyfrowych

PIT

Bilansowe i podatkowe rozliczanie przychodów i kosztów w czasie
Dochody z tytułu udziału w zyskach związanych z likwidacją spółek kapitałowych

Opinie

Uprawnienia wywiadu skarbowego a ochrona konstytucyjnych praw jednostki

Procedury

Wstrzymanie wykonania decyzji w postępowaniu kasacyjnym przed NSA (cz. 2)
Kilka słów o mediacji w podatkach
Jak się poskarżyć na opieszały sąd i uzyskać odszkodowanie od Skarbu Państwa
Proces karnoskarbowy bez udziału sprawcy

Przestępstwa gospodarcze

Przestępstwo przekupstwa menedżerskiego - art. 296a k.k. (cz. 2)

Egzamin na doradcę podatkowego

Ordynacja podatkowa

Autorytety o...

Jedna "europejska" podstawa opodatkowania - projekt CCCTB

Sukcesja podatkowa

Prawa i obowiązki następców prawnych
Hotelarz    Rynek Turystyczny     Restauracja    Polski Jubiler
Wydawnictwo TRENDY | Polskie Wydawnictwa Specjalistyczne ProMediaZapoznaj się z naszym portalem pisma branżowego Polski Jubiler