zamknij to okno
Portale internetowe Wydawcnictwa Trendy sp. z o.o. korzystają z ciasteczek COOKIES w celu poprawnego działania statystyk GOOGLE oraz BIZON MEDIA dostarczających reklamy. Jeśli nie zgadzają się Państwo na zostawianie ciasteczek przez GOOGLE ANALYTICS prosimy o wyłączenie obsługi ciasteczek w konfiguracji Państwa przeglądarki stron internetowych i dalszą wizytę na stronie.

MENU   START WYDAWCA REDAKCJA ARCHIWUM  
Szukaj

WYSZUKIWARKABAZY PRAWA
PRAWO KRAJOWE
PRAWO UE

Kwota wolna od podatku

Szczególnie pod koniec roku podatkowego - istotna jest odpowiedź na pytanie: Jaka kwota dochodu wolna jest od opodatkowania? Nie od każdej przecież zarobionej złotówki podatnicy płacą podatek. Oczywiście mowa tu o podatnikach opodatkowanych na tzw. zasadach ogólnych.

Do naszych rozważań przyjmujemy dochód podatnika po odjęciu kwot wszelkich ulg i innych możliwych, zgodnie z ustawą o PIT, odliczeń. W myśl art. 27 ust. 1 ustawy o PIT podatek dochodowy pobiera się od podstawy jego obliczenia według skali podatkowej. Obliczona kwota należnego podatku to 19 proc. podstawy minus kwota zmniejszenia wyszczególniona w tabeli (w przypadku pozostałych progów podatkowych kwota zmniejszenia uwzględniona już jest w matematycznych wzorach obliczenia podatku).

Zmniejszenie obliczonego podatku oznacza, że jakaś część dochodu nie jest opodatkowana, a podatek pobiera się od dochodu przekraczającego jakąś kwotę. Wydawać by się mogło, że odpowiedź na postawione pytanie jest prosta: wystarczy ustalić taką kwotę, której 19 proc. stanowi zmniejszenie, o którym mowa w art. 27 ust. 1 ustawy o PIT, aby odpowiedzieć, że właśnie owa kwota jest kwotą nieopodatkowaną, wolną od podatku.

Czy rzeczywiście? Zgodnie z art. 63 Ordynacji podatkowej podstawę opodatkowania oraz kwoty podatków zaokrągla się do pełnych złotych w ten sposób, że końcówki kwot wynoszące mniej niż 50 groszy pomija się, a końcówki wynoszące 50 i więcej groszy podwyższa się do pełnych złotych. Jak to wygląda w praktyce?

Przykład 1
Podatnik osiągnął dochód w wysokości 3000 zł.
Aby obliczyć podatek, należy od kwoty stanowiącej 19 proc. dochodu odjąć kwotę zmniejszającą (w 2007 r. jest to 572,54 zł).
3000 zł x 19 proc. = 570 zł
Po odjęciu od 570 zł kwoty zmniejszającej (572,54 zł) otrzymamy należny podatek w wysokości 0 zł (podatek nie może być kwotą ujemną).

Przykład 2
Podatnik osiągnął dochód w wysokości 3050 zł.
Liczymy 19 proc. kwoty 3050 zł, a następnie odejmujemy kwotę zmniejszającą podatek. 3050 zł x 19 proc. = 579,50 zł 579,50 zł - 572,54 zł = 6,96 zł.
Zgodnie z zasadą wyrażoną w art. 63 o.p. należny podatek wynosi 7 zł.

Z obu przykładów jasno wynika, że szukana przez nas kwota zawiera się w przedziale między 3000 a 3050 zł. Oczywiście z łatwością możemy ten przedział liczbowy zawęzić. Gdybyśmy zastosowali metodę prób i błędów, znaleźlibyśmy szukaną kwotę. Spróbujmy jednak do zagadnienia podejść metodologicznie.

Wiadomo, że obliczony podatek należy zaokrąglić do pełnych złotych. Jeżeli więc w rezultacie naszych obliczeń otrzymamy 50 gr (i więcej), kwota podatku wyniesie 1 zł.

W kręgu naszego zainteresowania jest więc kwota, której 19 proc. pomniejszone o 572,54 zł da 49 gr.

Na pewno 19 proc. tej kwoty wynosić będzie: 0,49 zł + 572,54 zł = 573,03 zł.

Wydawać by się mogło, że skoro 573,03 zł : 0,19 = 3015,95 zł, to jest to szukana przez nas kwota. 3015,95 zł x 0,19 = 573,03 zł 573,03 zł - 572,54 zł = 0,49 zł

Tak jednak nie jest. Zanim obliczymy podatek, kwotę 3015,95 zł należy zaokrąglić do pełnych złotych, czyli do 3016 zł.

Podatek od 3016 zł wyniesie 1 zł: 3016 zł x 0,19 = 573,04 zł 573,04 zł - 572,54 zł = 0,50 zł, po zaokrągleniu kwota podatku wynosi 1 zł.

Teraz już widzimy, że szukana przez nas kwota wolna musi być kwotą, która w momencie obliczania podatku, po zaokrągleniu zgodnie z obowiązującymi zasadami, jest mniejsza niż 3016 zł. Ten warunek spełnia liczba 3015 zł.

Pamiętając o zasadzie zaokrąglania, stwierdzić możemy, że kwota wolna od podatku to 3015,49 zł. Sprawdzenie: Podatnik osiągnął dochód w wysokości 3015,49 zł.

Podstawa opodatkowania wynosi 3015 zł. 3015 zł x 0,19 = 572,85 zł 572,85 zł - 572,54 zł = 0,32 zł Podatek, po zaokrągleniu do pełnych złotych, wynosi 0 zł.

Reasumując, kwota dochodu w wysokości 3015,49 zł to kwota graniczna, której osiągnięcie przez podatnika nie spowoduje obowiązku zapłaty podatku.

Sławomir Dziudzik
doradca podatkowy


Treść artykułu dotyczy stanu prawnego obowiązującego w czasie opublikowania go w piśmie.
Fiskus
WYBRANY NUMER: 9-10/2007
DATA WYDANIA: 0000-00-00

Komentarze

Mniejsze dochody z akcyzy do budżetu

Aktualności

Współodpowiedzialność za długi małżonków takűe przy rozdzielności majątkowej
Syndyk tylko z licencją
Wyższe kary za wykroczenia
E-deklaracje na podatek transportowy

VAT

Przychody biura rachunkowego a VAT
Dostawa towarów przez organy egzekucyjne
Europejskie regulacje VAT ignorują rozwój mediów cyfrowych

PIT

Bilansowe i podatkowe rozliczanie przychodów i kosztów w czasie
Dochody z tytułu udziału w zyskach związanych z likwidacją spółek kapitałowych

Opinie

Uprawnienia wywiadu skarbowego a ochrona konstytucyjnych praw jednostki

Procedury

Wstrzymanie wykonania decyzji w postępowaniu kasacyjnym przed NSA (cz. 2)
Kilka słów o mediacji w podatkach
Jak się poskarżyć na opieszały sąd i uzyskać odszkodowanie od Skarbu Państwa
Proces karnoskarbowy bez udziału sprawcy

Przestępstwa gospodarcze

Przestępstwo przekupstwa menedżerskiego - art. 296a k.k. (cz. 2)

Egzamin na doradcę podatkowego

Ordynacja podatkowa

Autorytety o...

Jedna "europejska" podstawa opodatkowania - projekt CCCTB

Sukcesja podatkowa

Prawa i obowiązki następców prawnych
Hotelarz    Rynek Turystyczny     Restauracja    Polski Jubiler
Wydawnictwo TRENDY | Polskie Wydawnictwa Specjalistyczne ProMediaZapoznaj się z naszym portalem pisma branżowego Polski Jubiler