zamknij to okno
Portale internetowe Wydawcnictwa Trendy sp. z o.o. korzystają z ciasteczek COOKIES w celu poprawnego działania statystyk GOOGLE oraz BIZON MEDIA dostarczających reklamy. Jeśli nie zgadzają się Państwo na zostawianie ciasteczek przez GOOGLE ANALYTICS prosimy o wyłączenie obsługi ciasteczek w konfiguracji Państwa przeglądarki stron internetowych i dalszą wizytę na stronie.

MENU   START WYDAWCA REDAKCJA ARCHIWUM  
Szukaj

WYSZUKIWARKABAZY PRAWA
PRAWO KRAJOWE
PRAWO UE

ZUS czy KRUS

Wiele osób prowadzi pozarolniczą działalność gospodarczą i jednocześnie zajmuje się prowadzeniem gospodarstwa rolnego, w związku z tym mają one trudności z ustaleniem tytułu, z którego powinny podlegać ubezpieczeniom społecznym. Do redakcji napływają więc liczne pytania dotyczące możliwości wyboru ubezpieczenia.
 
Posiadam indywidualne gospodarstwo rolne, z którego uzyskuję dochody, a równolegle rozpocząłem prowadzenie pozarolniczej działalności gospodarczej. Z tytułu tej działalności zgłosiłem się do ubezpieczenia społecznego w ZUS, opłacam również składkę na ubezpieczenie zdrowotne. Słyszałem jednak, że osoba uzyskująca dochody z kilku źródeł jest obowiązana do opłacania składek z każdego źródła dochodu odrębnie. Czy w związku z tym powinienem opłacać dodatkową składkę na ubezpieczenie zdrowotne z racji uzyskiwania dochodów z gospodarstwa rolnego?
Nie. Osoba, która dokonała wyboru ubezpieczenia społecznego, podlega ubezpieczeniom społecznym i zdrowotnemu tylko z jednego tytułu i tylko z tego tytułu odprowadza składki. W tym przypadku nie należy stosować analogicznej zasady dotyczącej obowiązku płacenia składek na ubezpieczenie zdrowotne od każdej prowadzonej działalności gospodarczej (np. prowadzenie pozarolniczej działalności gospodarczej na podstawie dwóch wpisów do ewidencji działalności gospodarczej).
 
Zawiązaliśmy spółkę jawną, która prowadzi działalność o dość szerokim zakresie. Każdy ze wspólników jest jednocześnie uprawniony i zobowiązany do prowadzenia spraw spółki. Czy każdy z nas może przystąpić do rolniczego ubezpieczenia społecznego, jeżeli jednym z przedmiotów prowadzonej przez nas działalności jest właśnie działalność rolnicza?
Niestety, nie ma takiej możliwości. Zarówno Pan, jak i Pana wspólnicy nie macie żadnej możliwości wyboru rodzaju ubezpieczenia. W opisanej sytuacji w grę wchodzić mogą jedynie ubezpieczenia społeczne dla osób prowadzących pozarolniczą działalność. Wspólnicy spółki jawnej, partnerskiej lub komandytowej, jak też wspólnik jednoosobowej spółki z o.o., mogliby podlegać ubezpieczeniu społecznemu rolników, gdyby przedmiotem prowadzonej działalności była wyłącznie, co należy podkreślić, działalność rolnicza. Aczkolwiek i wtedy należałoby zwrócić się do Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego o stwierdzenie podlegania tych osób ubezpieczeniu społecznemu rolników.
 
Jestem wspólnikiem jednoosobowej spółki z ograniczoną odpowiedzialnością i z tego tytułu podlegam ubezpieczeniom społecznym na zasadach obowiązujących osoby prowadzące pozarolniczą działalność gospodarczą. Niedługo mam przejąć od rodziców niewielkie gospodarstwo rolne. Czy w związku z tym mógłbym przejść na społeczne ubezpieczenie rolnicze?
Nie. Zgodnie z obowiązującą od 1 stycznia 2003 r. nowelizacją ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych może Pan podlegać ubezpieczeniom społecznym jedynie z tytułu prowadzenia pozarolniczej działalności i nie może Pan wystąpić o zmianę ubezpieczenia.
Wprawdzie ustawa o ubezpieczeniu społecznym rolników nie definiuje pojęcia „osoba prowadząca pozarolniczą działalność gospodarczą” dla celów stosowania ustawy o ubezpieczeniu społecznym rolników, jednak – zgodnie ze stanowiskiem Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego – za taką uważa się osobę fizyczną, która prowadzi działalność gospodarczą na podstawie przepisów ustawy – Prawo działalności gospodarczej, a ponadto co najmniej rok nieprzerwanie podlega rolniczemu ubezpieczeniu społecznemu.
 
Od kilku lat jestem rolnikiem i z tego tytułu opłacam składki na społeczne ubezpieczenie rolnicze. Od dwóch lat jestem także wspólnikiem w spółce komandytowej. Niedawno z KRUS otrzymałem wezwanie w sprawie ustalenia tytułu do ubezpieczeń społecznych. Zdaniem pracownicy KRUS powinienem podlegać ubezpieczeniom społecznym, ale w ZUS – jako osoba prowadząca pozarolniczą działalność gospodarczą. Dodała również, że w tej sprawie zostanie wydana decyzja. Nie rozumiem, dlaczego mam zmieniać tytuł ubezpieczeń. Chyba KRUS nie wziął pod uwagę faktu, że w moim przypadku możliwe jest wybranie tytułu do ubezpieczeń, co też uczyniłem. Proszę o odpowiedź, kto ma rację.
Niestety, w tym przypadku należy przyznać rację pracownicy Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego. Wynika to wprost z przepisów ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych. Na mocy tych przepisów wspólnik spółki komandytowej obowiązkowo podlega ubezpieczeniom społecznym i zdrowotnemu z tytułu prowadzenia pozarolniczej działalności gospodarczej. Z treści Pana listu należy wywnioskować, iż z tytułu pozarolniczej działalności powinien Pan podlegać tym ubezpieczeniom już od 1 stycznia 2003 r., gdyż wówczas wszedł w życie przepis stanowiący m.in. o tym, że posiadanie statusu wspólnika spółki komandytowej rodzi obowiązek podlegania ubezpieczeniom społecznym z tytułu prowadzenia pozarolniczej działalności. W przedstawionej sytuacji stracił Pan prawo decydowania o wyborze ubezpieczenia właśnie od 1 stycznia 2003 r. Należy dodać, że KRUS ma prawo wydać decyzję stwierdzającą ustanie Pana obowiązku ubezpieczenia społecznego. Po uprawomocnieniu się decyzji KRUS wysyła ją do jednostki terenowej Zakładu Ubezpieczeń Społecznych właściwej według miejsca prowadzenia przez Pana działalności gospodarczej.
Ewa Markiewicz
Autorka jest kierownikiem Wydziału
Ubezpieczeń i Realizacji Dochodów ZUS – Inspektoratu Mokotów
PODSTAWA PRAWNA
art. 5 ust. 1, art. 6 ust. 1 pkt 5, art. 8 ust. 6 pkt 4 ustawy z 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych (Dz.U. Nr 137, poz. 887 ze zm.); art. 9 ust. 1 lit. c) ustawy z 23 stycznia 2003 r. o powszechnym ubezpieczeniu w Narodowym Funduszu Zdrowia (Dz.U. Nr 45, poz. 391 ze zm.); art. 5a ustawy z 20 grudnia 1990 r. o ubezpieczeniu społecznym rolników (j.t. Dz.U. z 1998 r. Nr 7, poz. 25 ze zm.).

Treść artykułu dotyczy stanu prawnego obowiązującego w czasie opublikowania go w piśmie.
S2pXSLTransformator::missingFileError :: Plik z szablonem XSL /htdocs/e-podatnik.pl/epodatnik/xml/spisy_tresci_czasopism/doradca_podatnika/633.xml NIE ISTNIEJE !!!
Hotelarz    Rynek Turystyczny     Restauracja    Polski Jubiler
Wydawnictwo TRENDY | Polskie Wydawnictwa Specjalistyczne ProMediaZapoznaj się z naszym portalem pisma branżowego Restauracja